Skilsmisseprocessen: det skal du vide

Når et par beslutter sig for at blive skilt, gennemgår de en juridisk proces for at opløse deres ægteskab. Denne proces begynder typisk med indgivelsen af en skilsmissebegæring og slutter med den endelige skilsmissedekret, der udstedes af retten. Der udstedes en skilsmisseattest til begge parter som bevis for, at skilsmissen er blevet afsluttet.

Hvad er en skilsmisseskøde, og hvad indebærer den?

En skilsmisseskøde er et dokument udstedt af en domstol, som afslutter en skilsmisse. Den fastlægger vilkårene for skilsmissen, herunder hvordan aktiverne skal deles, hvordan forældremyndigheden over og forsørgelsen af eventuelle børn skal foregå, og om en af parterne skal betale underholdsbidrag (ægtefællebidrag).

Skilsmissedommen vil også indeholde en redegørelse for de faktiske omstændigheder, som er en detaljeret redegørelse for, hvorfor parret besluttede at blive skilt. Dette kan være nyttigt i forbindelse med senere retssager, f.eks. i forbindelse med høringer om forældremyndighed over børn.

Begge parter skal være enige om vilkårene i skilsmissedekretet, før det kan udstedes af retten. Hvis den ene part ikke er enig i alle vilkårene, kan skilsmissen ikke blive afsluttet, og der kan være behov for yderligere retlige skridt.

Hvordan opnås en skilsmisseafgørelse

Skilsmissebegæringen er det første skridt i skilsmisseprocessen. Det er et dokument, der indgives til retten af en af ægtefællerne med anmodning om, at ægteskabet opløses. Det skal fremgå af begæringen, at parret har levet adskilt i mindst to år, eller at der ikke er nogen mulighed for forsoning.

Når skilsmissebegæringen er indgivet, sender retten en kopi til den anden ægtefælle, som derefter har mulighed for at svare. Hvis ægtefællen ikke reagerer, eller hvis de er enige i skilsmissevilkårene, vil skilsmissen blive gennemført, uden at der er behov for yderligere handling fra deres side.

Hvis den anden ægtefælle ikke er enig i skilsmissen, eller hvis vedkommende ønsker at anfægte vilkårene, skal vedkommende indgive et svar på skilsmissebegæringen. Dette kan resultere i, at der bliver berammet en retsmøde, hvor begge parter vil fremføre deres argumenter.

Hvis retten beslutter, at skilsmissen skal gennemføres, vil den udstede en skilsmissedekret med alle de vilkår, som begge parter er blevet enige om. Dette dokument vil være endeligt og bindende for begge parter.

Hvor lang tid tager skilsmisseprocessen

Skilsmisseprocessen kan tage alt fra et par måneder til et år eller mere, afhængigt af sagens kompleksitet og af, om ægtefællerne kan blive enige om alle vilkårene. Hvis den ene part anfægter skilsmissen, kan proceduren trække betydeligt ud.

Generelt er skilsmissebegæringen det første skridt, og den skal indgives til retten. Når skilsmissebegæringen er indgivet, sender retten en kopi til den anden ægtefælle, og de har mulighed for at svare. Hvis de ikke svarer eller accepterer skilsmissen, vil den blive gennemført uden yderligere handling fra deres side.

Hvis den anden ægtefælle ikke er enig i skilsmissen eller ønsker at anfægte betingelserne, skal han eller hun indgive et svar på skilsmissebegæringen. Dette kan resultere i, at der indkaldes til et retsmøde, hvor begge parter fremfører deres argumenter.

Hvis retten beslutter, at skilsmissen skal gennemføres, udsteder den en skilsmissedekret, der indeholder alle de vilkår, som begge parter er blevet enige om. Dette dokument vil være endeligt og bindende for begge parter.